สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

แบคต้าเล็งพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคสโมสร

แบคต้าเล็งพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคสโมสร

Bacta และ CORCA คณะกรรมการสมาคมสโมสรที่จดทะเบียนได้ตกลงร่วมกันในโครงการความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังการประชุมระหว่างตัวแทนอาวุโสของทั้งสององค์กร Chris Haley กรรมการผู้จัดการ Dransfield ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก Bacta เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุม โดยมี Lord Smith...

Continue reading...