ซึ่งเราอาจจะเห็นในปีหน้ามากกว่าปีนี้ และบางส่วนก็มี เป็นก้าวไปข้างหน้าในการขยายเงินบำนาญ

ซึ่งเราอาจจะเห็นในปีหน้ามากกว่าปีนี้ และบางส่วนก็มี เป็นก้าวไปข้างหน้าในการขยายเงินบำนาญ

ดังนั้นจึงมีแรงกระตุ้นมากมายในไปป์ไลน์ผมคิดว่าความกังวลของเราคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ดังนั้น ในบริบทดังกล่าวและเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมโลก เรารู้สึกว่าอาจมีขอบเขตในการรักษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ในแง่ของการรักษาการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับเดียวกันในปีนี้เช่นเดียวกับปีหน้าและฉันคิดว่าเราเห็นขอบเขตในการปรับทิศทางของมาตรการกระตุ้นทางการคลังบางส่วนที่เราได้เห็นจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

ไปสู่มาตรการโดยตรงที่จะช่วยในการบริโภคภาคเอกชน มีมาตรการหลายอย่างที่มุ่งกระตุ้นการบริโภค

ในแง่ของการอุดหนุนการบริโภค ในแง่ของการลดภาษีการบริโภค เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีการรับประกันและจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนดังนั้น มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม  

ฉันไม่คิดว่าเราจะนึกถึงมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับขอบเขตของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีที่แล้ว แต่ในทางกลับกัน บางทีอาจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งอาจมาจากสิ่งกระตุ้นเพิ่มเติม การขาดดุลการคลังหรือแม้กระทั่งการปรับทิศทางภายในแผนที่มีอยู่ฉันมีคำถามสองข้อหากเป็นไปได้ ข้อแรกเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณได้ระบุไว้ใน PIN ของคุณว่าตลาดแรงงานดูเหมือนจะดึงดูดคนงานที่ถูกเลิกจ้างจากอุตสาหกรรมการส่งออก ฉันเดาว่าคุณจะบอกได้อย่างไรและคนงานจะไปที่ไหนเป็นคำถามของฉันในเรื่องนั้น

อีกข้อหนึ่งที่คุณกล่าวถึงในบทนำของคุณว่าคุณต้องคำนึงถึงการรั่วไหลเช่นเดียวกับผลประโยชน์

ของประเทศในนโยบาย และนั่นทำให้คุณมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยน นั่นเปลี่ยนการวิเคราะห์ของคุณอย่างไร? อะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคุณคำนึงถึงการรั่วไหลรวมทั้งความกังวลของประเทศเอง

นาย. ชอล์ก: ใช่ ตกลง. ในตลาดแรงงาน ฉันหมายความว่ามีเนื้อหาข้อมูลบางอย่างที่ฉันคิดว่าอยู่ในข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ค่อนข้างยากที่จะเข้าใจจากข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าเกิดอะไรขึ้นโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพราะความครอบคลุม ของข้อมูลนั้น ดังนั้น การประเมินของเราส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นในตัวเลข แต่การประเมินของเราบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นโดยสังเขปด้วย บางทีวิเวกอาจคุยกับเรื่องนี้ได้เพราะเขาอยู่ที่ปักกิ่ง

ระหว่างปฏิบัติภารกิจ เราใช้เวลาอยู่ที่มณฑลอันฮุยซึ่งเป็นแหล่งแรงงานอพยพ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่การผลิตที่มุ่งสู่ตลาดในประเทศ เราจึงหารือกับทั้งผู้ผลิต กลุ่มตลาดแรงงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่นั่น เรายังพูดคุยกับผู้คนในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งซึ่งเป็นกลุ่มประเภทเดียวกัน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100